Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
       

O PROJEKCIE

Celem projektu jest opracowanie funkcjonalnych, biodegradowalnych materiałów na bazie łatwo dostępnych, przyjaznych dla środowiska surowców z zastosowaniem do celów ogrodniczych i agrotechnicznych. Główną funkcją materiałów jest nawożenie roślin. Materiały opracowane są w kilku postaciach: wyjściowego granulatu, oraz arkuszy i folii. Wielofunkcyjny granulat jest otrzymywany bezrozpuszczalnikową jednoetapową metodą wytłaczania. Podczas tego procesu zachodzi modyfikacja osnowy na bazie surowców naturalnych ze stanu stałego do postaci uplastycznionej, głównie w obecności nowej generacji plastyfikatorów pełniących rolę nie tylko modyfikatora, ale także będących źródłem azotu dla uprawianych roślin. Granulaty mogą stanowić produkt końcowy jako nawóz nowej generacji, ale mogą być także przetwarzane do postaci arkuszy, którym można nadać kształt poprzez termoformowanie np. do tacek lub doniczek przeznaczonych do rozsad oraz do postaci folii, które mogą być zastosowane jako taśmy lub maty nasienne z funkcją nawożącą i zatrzymującą wodę. Dodatkowo, w projekcie będą otrzymywane produkty z wykorzystaniem minerałów i produktów ubocznych przemysłu spożywczego, które mają pełnić nie tylko rolę wypełniaczy, ale także wspomagać procesy nawożenia, sorpcyjne lub ochronne. Cele projektu doskonale wpisują się w założenia zielonej chemii, obecne trendy środowiskowe oraz gospodarki w obiegu zamkniętym (GOZ). Wytypowane serie otrzymane na skalę ćwierć-techniczną przekazane zostaną podmiotom gospodarczym w celu zainteresowania ich potencjalnym wykorzystaniem w praktyce i wprowadzeniem do produkcji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (TANGO V A) realizowany jest na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych.